listetest =

Tilskudd til sommerjobber i Orkland

Orkland kommune kan også i år tilby tilskudd til lokalt næringsliv for å ansette sommervikarer!

Det er Trøndelag fylkeskommune som står ansvarlig for ordningen med at det kan søkes om tilskudd til sommerjobb for ungdom i alderen 15-20 år også sommeren 2024. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse.

Tilskuddet er på kr 7000 pr sommerjobb innenfor følgende rammer:
  1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2004-2009.
  2. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
  3. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
  4. Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
  5. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

Tilskuddordningen er næringsnøytral, som betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater. Søknader fra næringsliv som kan tilby sommerjobber i Orkland kommune vil bli prioritert. Endelig prioritering skjer etter loddtrekning.

I utgangspunktet kan hver kommune søke om inntil 10 tilskudd. Ved stor søknadsmasse vil kommunen prioritere søknadene.

Det er Orkland kommune som søker tilskudd på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter. Søknad om tilskudd sendes til Orkland kommune på e-post postmottak@orkland.kommune.no . Merk e-posten «Søknad om tilskudd – sommerjobb for ungdom 2024».

Søknaden må inneholde:
  • Organisasjonsnummer
  • Navn på bedrift
  • Antall sommerjobber det søkes om
  • Hva sommerjobben består i
  • Navn på kontaktperson med telefonnr og e-post.

Søknadsfrist : Torsdag 24.mars.

Det gis svar til søkerne om hvem som blir prioritert i tilskuddssøknaden innen 27. mars.

Søkerne som blir prioritert får endelig svar om tilskudd innen 19. april.
 

Siste nytt