listetest =

Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Nå kan bedrifter spare både penger og miljøet ved å oppgradere til elektrisk lastesykkel. iljøpakken tilbyr tilskudd på inntil 150 000 kroner.

 

«Først til mølla»-prinsippet.

Bedrifter i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun kommune kan nå søke tilskudd til innkjøp av el-lastesykkel.
Målet med tilskuddet er å oppmuntre bedrifter til å erstatte bilbruk i tjeneste, ved frakt og levering av varer, eller transport av utstyr og lignende med mer miljøvennlige alternativer.


Søknadsskjema åpner for søkere den 1. mars. Prinsippet «Først til mølla» gjelder fra utlysningen og fram til den økonomiske rammen er brukt opp, senest innen november 2024.

Inntil 150 000 i støtte.

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, oppad begrenset til 150 000 kr per bedrift.

Søkere som tidligere har søkt, men ikke fått tildelt tilskudd, vil bli prioritert såfremt de kvalifiserer. Det vil si at selv om din bedrift har søkt tidligere uten å få tilskudd, kan det være hensiktsmessig å søke på nytt.
 

Slik søker du:

Du finner informasjon om vilkår og søknadsprosess i Trondheim kommunes tilskuddsbase. Søknadsskjema åpner fra 1. mars.
 

Søk tilskudd her

Siste nytt