Visjon, mål og strategi

Visjon

"ONF - Regionens ledende næringsorganisasjon"
 

Verdier

  • SYNLIG
  • ENGASJERT
  • INNOVATIV
  • INKLUDERENDE
  • TRIVSEL

ONF skal gjennom engasjement og høyt aktivitetsnivå vise frem næringsregionen Orkladal som en av de viktigste i Midt Norge. Vi skal i tett samarbeid med våre medlemsbedrifter, kommunene, videregående skoler, andre næringsforeninger og andre bidra til å skape så gode rammevilkår for næringsutvikling som mulig. Orkladalsføret har rike industri og næringstradisjoner, og ONF mener dette er et sterkt fortrinn når vi skal tenke utvikling og fremtid. Det betyr at vi ikke kan "hvile på gamle laurbær", men være offensiv og fremtidsrettet. Det er viktig for oss å favne hele næringslivet, ingen bedrifter er for små, og ingen er for store til å passe inn hos oss. Vi ønsker også å representere alle bransjer, ikke minst også naturbruksnæringer som jord- og skogbruk og foredling av naturprodukter. Ikke minst ønsker vi å løfte fram betydningen av å skape godt humør og trivsel i vårt arbeid. Dette frigjør energi og gjør at enda flere har lyst til å samarbeide med oss.


Strategi

Strategiplan 2023-2024