listetest =

Når konkurs rammer byggeprosjektet

Det er tunge tider i byggebransjen, og det er risiko for at en god del virksomheter kan bli utsatt for insolvens og konkurs. Med dette som bakteppe inviterer Arntzen De Besche til frokostseminar torsdag 25. april. ​
 
I løpet av dette seminaret ser man nærmere på:
 
Virkemidler for å møte konkursrisikoen, før kontrakt er inngått og underveis i kontraktgjennomføringen.
Hva man i et prosjekt bør være oppmerksom på, med tanke på forholdet til et eventuelt et fremtidig konkursbo.
Hvordan du som part bør forholde deg når medkontrahenten er insolvent og konkurs åpnes.
Handlingsrommet for offentlige oppdragsgivere til å inngå kontrakt uten kunngjort konkurranse etter konkurs hos entreprenøren.
 
 
PROGRAM
08.30-09.00: Frokost og registrering

09.00-09.45: Konkursrisikoen i byggeprosjekter 
v/ Tor Kristian Lånke og Maria Andaas Kjøren

09.45-10.00: Pause

10.00-10.30: Offentlige oppdragsgiveres adgang til direkteanskaffelse etter konkurs
v/ Tor kristian Lånke og Benedicte Mæhle Berglund
 
 
 
Dato: Torsdag 25. april 2024
Tid: 09.00–10.00 (frokost fra 08.30)
Sted: Arntzen de Besche, Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim
Påmeldingsfrist: Onsdag 24. april kl. 12.00
 
Dette arrangementet er gratis. 

Påmelding

Siste nytt