Vurderer du medlemsskap?

Da er du hjertelig velkommen til å tegne medlemskap i ONF, bli en del av fellesskapet

Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkland Næringsforening?

ONF er Orklandsregionens ledende næringsorganisasjon og har
ca.210 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 7.000 arbeidstakere.

Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.
Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region.
Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.
Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av. Her nevner vi noen av de viktige tiltakene vi gjennomfører for å nå våre mål

Som medlem får du:

God og relevant kompetanse
ONF har kampen om kompetent arbeidskraft, utdanning, yrkesveiledning og opplæring som en våre viktige hjørnestener. Vi har dette som tema på mange av våre medlemsarrangement, og tar dette opp i vår kommunikasjon med skoler og kommunene. Vi er også medlem i Næringsalliansen i Trondheimsregionen som i SNP har fokus på betydningen av samarbeidet mellom myndigheter, FoU miljøene og næringslivet selv.
Vi er også «in lead» blant næringsforeningene i Trøndelag Sør/Vest og har tett kontakt med regionrådet og regionens øverste politiske ledelse.
ONF arrangerer årlig Yrkesmessa på våre to videregående skoler, fagbrevutdeling i Gammelgruva på Løkken og den populære Thamskonferansen.
Vi arrangerer månedlige frokostmøter i tillegg til sommermøte og julemøte hvor man knytter nye nettverk og pleier eksisterende nettverk.
Nytt av året er markedsdagen som setter fokus på markedsføringsmekanismene i samfunnet generelt.

Nettverksbygging
2 ganger i året skal vi arrangere ONF Møteforum. Dette er et B2B arrangement der du kan ha korte presentasjonsmøter med utvalgte bedrifter. Hensikten er å øke kunnskap om hva som finnes av forretningsmuligheter i vår egen region og skape arena og grunnlag for et mer utvidet forretningssamarbeid.
Byggebørs er også en type arrangement hvor vi oppdaterer våre medlemmer på diverse bygg- og anleggsprosjekter som er på gang i regionen.

I tillegg utgir vi næringsmagasinet «Næring i Orkland» to ganger i året.
Vi er en næringsfasilitator og legger stor vekt på at medlemmene skal få all den hjelp de trenger.

ORKLAND NÆRINGSFORENING sine medlemsbetingelser for 2022 er:
    Antall ansatte Medlems-pris   Medlems-kontingent for:
1   1 1.400,-   Kommuner: Kr. 8,- pr innbygger
(Nærmeste 1000)
             
2   2 2.200,-   Kjøpesenter Medlems-kontingent for næringsdrivende der senteret selv er medlem:
           
3   3 – 5 3.300,-    
           
4   6 – 20 6.300,-   Fra 1-5 ansatte 1.100,-
          Fra 5-10 ansatte 2.200,-
5   21 – 50 12.300,-   Over 10 ansatte Som vanlig medlem i ONF
 
6   51 – 100 20.000,-   Bondelag Medlemmer i bondelaget hvis bondelaget er medlem:
1.100,-
7   100 - 250 30.000,-