listetest =

Relasjonsdagen

RELASJONSDAGEN er en fagdag som har som mål å styrke lederskap, relasjoner, kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. 

Denne dagen er dedikert til å utforske og forbedre forbindelsene vi har med andre, samtidig som vi fokuserer på å oppnå bedre mental og fysisk helse.

Gjennom ulike foredrag og øvelser gir Relasjonsdagen deltakerne verdifull kunnskap og verktøy for å forbedre sine mellommenneskelige relasjoner og skape et sunnere og mer balansert liv, både på jobb og privat.

Fokus på konferansen er Ledelse, Psykisk helse og hvordan vi kan skape helsefremmende arbeidsplasser.
Psykiske helseutfordringer har blitt et samfunnsproblem, og det er viktig at vi setter fokus på dette temaet i næringslivet.

Alt overskudd går til et lavterskeltilbud
innen psykisk helse.


Program og påmelding

Siste nytt