listetest =

Velkommen til Prima As avd. Asveco Orkanger.

Orkland Næringsforening ønsker et nytt medlem av foreningen hjertelig velkommen. :-)

Prima har siden etableringen i 1992 hatt hovedfokus på å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelige ressurser.


Formidling til fast jobb i det ordinære arbeidsliv er et overordnet mål.
Dette praktiseres gjennom flere ulike arbeidsmarkedstiltak, samt flere produksjons- og serviceområder.

Som en arbeid- og inkluderingsbedrift jobber de for å sikre at så mange som mulig får delta i arbeidslivet uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne eller andre forhold.

Arbeid er en viktig kilde til inntekt, sosial tilhørighet, selvrespekt og selvrealisering, og derfor er det viktig å sikre at alle har like muligheter til å delta.


Deres verdier er: Raus — Engasjert — Nyskapende

Konsernet består i dag av fem selskap og har ca. 450 ansatte.
Hovedkontoret er lokalisert i Idrettsveien 2 på Heimdal.


Deres eiere er: Trondheim kommune (60%) og Trondheim Røde Kors (40%).

Les mer her: www.primakonsern.no
 

Siste nytt