listetest =

Velkommen til Knytte som nytt spennende medlem av ONF

Knytte Bedriftsnettverk

Vi ønsker Knytte Bedriftsnettverk hjertelig velkommen som nytt medlem i ONF.


Knytte er kjent for å skape uformelle møtesteder for bedrifter, hvor helse, lek og aktivitet står i sentrum. I tråd med FNs bærekraftsmål (3) om god helse og livskvalitet er alle deres arrangementer basert på fysisk aktivitet.
Deres kan være i skiløypa, i bokseringen, på Zumba, i marka eller andre egnede steder for aktivitet og bevegelse.
Alle aktiviteter tilpasses slik at alle kan være med – uansett fysisk utgangspunkt og ferdighetsnivå.

De er opptatt av at de ulike bedriftene skal bli kjent med hverandre, men enda viktigere; at menneskene i bedriftene skal bli kjent med hverandre.

Knytte har nemlig stor tro på at det er nøkkelen til å knytte sterke relasjoner, som igjen fører til salg og kompetanseutvikling.
Ved uformelle møtesteder som dette ser vi at relasjonene knyttes lettere og blir sterkere.
 

Deres visjon er å knytte mennesker sammen og få de til å knytte verdifulle relasjoner. Gjennom fysisk aktivitet og deling av gode opplevelser.

Hjemmesiden:
Knytte Bedriftsnettverk

 

Siste nytt