listetest =

Kraftløftet

Norge kan gå mot et underskudd på den nasjonale kraftbalansen i normalår allerede om 3-4 år, dersom vi ikke øker tilgangen på fornybar kraft og nett i Norge, og bruker kraften mer effektivt.
Som ledd i arbeidet med Kraftløftet, skal LO og NHO nå utarbeide en strategi som år for år viser hvordan næringslivet kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft og nett raskt.
Regjeringen, NHO og LO varslet tidligere i år at partene ville samarbeide om Kraftløftet.

Kraftløftet er et langsiktig samarbeid og hovedformålet med arbeidet er å sikre rask implementering av tiltak som gir styringsfart, mobilisering av prosjekter og sikre god operativ oppfølging av krevende saker.   

Strategien skal også anbefale tiltak for å realisere så mye som mulig av potensialet for energieffektivisering i husholdninger, næringsbygg, industrien og resten av økonomien, basert på energikommisjonens anbefalinger. 

I den forbindelse inviterer LO, NHO og Orkland Næringsforening til en lærerik ettermiddag på Damphuset den 30. August.
 
Program:

Kl. 13:30       
Guro Angell Gimse (NHO) og Kristian Tangen (LO) ønsker velkommen.
Kl. 13:35       
Kraftløftet ved Ole Erik Almlid (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO).
Kl. 13:40       
Energisituasjonen i Trøndelag ved Gorm Lunde (Thema Consulting Group AS) v
Kl. 14:00       
Slik gjør vi det hos oss:      
- Wacker Holla ved Håvard Stamnestrø, tillitsvalgt Industri Energi (LO)
- Orkland kommune.
Kl. 14:20      
Avslutning med oppfordring til å sende inn innspill.

Det er innspillene fra dere som er det viktigste i Kraftløftet, og som blir grunnlaget for arbeidet med hvor og hvordan det er aktuelt å bygge mer kraft i Trøndelag. 

Påmelding: https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/lo-trondelag/nyheter-fra-lo-trondelag/kraftloftet-trondelag/


Se følgende link for nærmere informasjon om Kraftløftet.

https://www.nho.no/regionkontor/nho-trondelag/artikkelarkiv/kraftloftet-trondelag/

Vel møtt :-)

Ståle V.
 

Siste nytt