Velkommen til Industrikonferanse

Vi befinner oss i en region som har hatt eksportrettet industri siden 1600-tallet, og har historisk ligget i front på å utvikle både varer og produksjonsmetoder som verden trenger.
Skal vi lykkes med det grønne skiftet trenger vi industrien, der løsningene for lavutslippssamfunnet skal utvikles. Med sterke industrimiljøer rundt om i Trøndelag og med teknologihovedstaden

Trondheim i sentrum, har vi en unik posisjon og mulighet til å lykkes med den omstillingen vi nå står midt oppe i.

Møt landets næringsminister og offensive bedrifter for å høre hvordan vi både kan skape nye arbeidsplasser for å sikre velferden i framtida, samtidig som vi kutter utslipp og tar ansvar for at
både Norge og verden skal nå ambisiøse klimamål. Velkommen til industrikonferanse i Norsk Kylling sine lokaler ved Grønøra, Orkanger.
 

Siste nytt