Sommerjobb for ungdom – nå kan næringslivet søke om tilskudd!

Også i år gir Trøndelag fylkeskommune bedrifter mulighet til å søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom i alderen 15-20 år. Søknadsfristen til Orkland kommune er 25. april.

 

Ordningen går ut på at bedriften mottar 7000 kroner i tilskudd for en ukes arbeid, mens bedriften selv dekker minimum 2 ukers sommerjobb utover dette. Orkland kommune er svært glade for at arbeidsgivere tidligere har gitt unge en mulighet til å få verdifull yrkeserfaring, og håper på god respons også i år.

Ulike fagområder

Fylkeskommunen stiller imidlertid noen krav for å kunne søke. I år er det et krav om at sommerjobbene må være innenfor prioriterte områder i strategien Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 :

 • Bioøkonomi. For eksempel reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri.
 • Opplevelser. For eksempel reiseliv (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling.
 • Teknologi. Sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi – for eksempel innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.
Søknadskriterier
 1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2002-2007
 2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. En arbeidsuke skal være innenfor 20 – 37,5 timer.
 3. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes minimum etter tariff.
 4. Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte medarbeidere.
Søknad

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på bedrift
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
 • Antall sommerjobber som kan tilbys
 • Aktuell periode for sommerjobbene
 • Avlønning/timebetaling
 • Hvilket av de fire prioriterte områdene bedriften jobber innenfor
 • Kontonummer for eventuell utbetaling av tilskudd

Bedriftene sender søknaden til Orkland kommune på e-post: stein.jakobsen@orkland.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan også sendes til samme e-postadresse.

Orkland kommune kan maksimalt få tildelt midler til 8 sommerjobber hos næringslivsaktører. Dersom vi mottar flere søknader, vil Orkland kommune foreta en prioritering.

Søkere får svar på søknaden innen 20. mai.

Søknadsfrist: 25. april.

Siste nytt