listetest =

Orkanger Havn AS (Borg Forvaltning). Velkommen som nytt medlem.

Selskapet Orkanger Havn AS er et holdingselskap som, via datterselskap, eier virksomheter og eiendomsselskap.
Orkanger Havn AS besitter bl.a drøyt 100 mål sammenhengende næringsareal øst for Orklas elveutløp på Grønøra.
Næringsarealet ligger med unik plassering i direkte tilknytning til havna På Orkanger.

Orkland Næringsforeninge ønsker dere hjertelig velkommen på laget og ser frem mot et hyggelig samarbeid.


Hjemmeside Borg Forvaltning : https://borgforvaltning.no/

Siste nytt