Informasjon om støtteordningen Bedriftsintern Opplæring (BIO-midler) Trøndelag 2022

Heisann :-)
Trøndelag fylkeskommune har fortsatt 6 millioner kr igjen til å støtte opplæringstiltak i bedrifter.


Pr 01.08 står det 6 mill tilgjengelig som skal fordeles ut til gode opplæringsprosjekter.
Fylkeskommunen behandler søknader fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp.
Vi anbefaler medlemmer og partnere av ONF til å benytte muligheten til å søke på disse midlene.
Det er iallefall stor sjans for å få noen ekstra kroner til bedriftsintern opplæring hvis dere trenger det. :-) 

Vedlagt følger retningslinjer for støtteordningen BIO Trøndelag (bedriftsintern opplæring).

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/

 

Siste nytt