Bli medlem

Du er velkommen til å tegne medlemskap i ONF, bli en del av fellesskapet

Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkladal Næringsforening?

ONF er Orkladalsregionens ledende næringsorganisasjon og har ca.220 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 8 000 arbeidstakere. Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.

Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region.

Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av.