Webinar: Hvordan skrive en god søknad?

27. oktober kl 1400 - 1440

Teamsmøte for næringskontakter: kl 1445 – 1515. Egen innkalling sendes.

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/trondelag/arrangementer/webinar-hvordan-skrive-en-god-soknad/

Klare ambisjoner, en gjennomtenkt plan og god gjennomføringsevne er viktig for at søknader om finansiering kan gi uttelling hos Innovasjon Norge. Vi ser nærmere på finansieringsmuligheter for bedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet inkl. tilleggsnæring landbruk, men ikke tradisjonelt landbruk.