Unik mulighet for kompetanseløft i 2021

Unik mulighet for kompetanseløft med start i 2021 - frist 5. desember!

En rekke virksomheter i Trøndelag har i løpet av 2020 gjennomført kompetanseløft i form av kurs for ansatte (Kompetanse pluss) med fokus på bl.a. digitale ferdigheter og jobbkommunikasjon.
Kursene er 100% finansiert av Kompetanse Norge og er en unik mulighet til både fornying og tilførsel av arbeidsrelevant kunnskap til ansatte som trenger det.

Escala er en sentral kursarrangør for Kompetanse pluss kurs i Trøndelag og bistår alle virksomheter som vil søke om midler for gjennomføring av kurs i tidsrommet 2021-2022.

Vi gjennomfører alt i fra behovskartlegging, søknad til Kompetanse Norge, til skreddersøm av kursinnhold og gjennomføring - i tett samarbeid med den enkelte virksomhet.

I regjeringens kompetansepolitikk settes det fokus på følgende kunnskapsområder for kommende søknadsperiode:

  • Lese / Skrive: fra å lese og skrive korte og kjente tekster til å kunne lese og forstå for eksempel HMS instrukser og avviksrutiner på arbeidsplassen, skrive tilbud, skrive avvik og kommunisere skriftlig med kunder og kollegaer.
  • Regne:  fra å forstår enkel matematisk informasjon og enkle budsjett, til å bruke Excel på ulike nivåer.
  • Digitale ferdigheter: fra å være nybegynner i bruk av digitale verktøy til å mestre bruk av for eksempel Teams, Outlook, Word, PowerPoint, Excel, samt enkel markedsføring i sosiale medier.
  • Jobbkommunikasjon: fra å kommunisere med kunder og kollegaer, være sikker på at man har forstått riktig til å aktivt ta del i diskusjoner, tørre å være uenig og ta ut potensialet i et team samt forstå og verdsette at vi er forskjellige.

Vi tilbyr også norskopplæring til ansatte som er minoritetsspråklige.

Merk! Dette tilbudet er også til de som har blitt oppsagt eller permittert som følge av Covid 19.

Kontakt bedriftsrådgiverne Kjersti Kvernrød tlf. 97673699 / Arild Berg tlf. 48895655 for utfyllende informasjon og hjelp til å søke.

Escala skriver søknaden... og fristen er 5. desember!