Treffer tiltakspakke 3 deg og din bedrift ?

Les saken her

Ref. Avisa ST:

Orkland kommune har gjennom tiltakspakke tre mottatt 1,8 millioner kroner som skal gå til å stimulere det lokale næringslivet i kommunen. Pengene skal gå til utsatte næringer for å stimulere til aktivitet.

Kommunestyret i Orkland har bedt rådmann sikre at fordelte midler blir søkbar og søknader behandlet raskest mulig. Midlene bes prioritert reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner og lokal mat og kulturprodukter. Bedrifter med lærlinger skal prioriteres.

Elleve søknader

– I sommer satt kommunen en kort frist for å prioritere aktiviteter som skal gjennomføres i sommer og fikk inn syv søknader, forteller Lie.

Dette er de syv som søkte:

 • Orklareiser: Har søkt om 445 000 kroner til å etablere nye tur-arrangement i Orkland.
 • Orkanger Sentrumsforening: Har søkt om 225 000 kroner til støtte for å videreutvikle Orkanger Torg.
 • Rosenvik Holding AS: Har søkt om 65 000 kroner til etablering og drift av microgartneri for å styrke bedriftens avdeling catering/bydelskafeen
 • Allsidig Design: Har søkt om 200 000 kroner til Opplev Orkland.
 • Visit Løkken AS: Har søkt om 226 000 kroner til ekstraordinære markedsføringstiltak for sommeren 2020.
 • Midtnorsk kultur- og strikkefestival: Har søkt om 50 000 kroner for å arrangere en minifestival i oktober med tema podcast med gjester fra inn og utland.
 • Agdenes Vekst AS: Har søkt om 30 000 kroner til videreutvikling av portalen Agdenes.

I ettertid har det også kommet til fire søknader:

 • Orkladal Ysteri: Har søkt om 30 000 kroner til å utvikle nye salgskanaler.
 • Cenitech AS: Har søkt om 300 000 kroner til støtte til utvikling av nyttforretningsområde.
 • Arkon Event AS: Har søkt om 128 000 kroner til adgangskontroll med smittesporing.
 • Skjølberg Søndre AS: Har søkt om 50 000 kroner til å utvikling av nye forretningsområder og organisasjonsstruktur.

Til sammen utgjør søknadssummen fra de elleve søknadene 1 749 000 kroner.

Ny frist

Fristen for å søke om støtte går ut 30 september, og næringssjefen oppfordrer flere bedrifter til å vurdere om å søke om støtte.

– Kriteriene for å søke om støtte er at bedriften søker om midler som gir bedriften økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er ikke normalen at kommunen sitter med en pengesekk som kan fordeles ut til gode tiltak som skal sysselsette vekst og verdiskapning i regionen vår, sier Lie.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.

– Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges, sier Lie.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader, opplyser han.

Søknad

Aasmund Lie er næringssjef i Orkland kommune. Han håper flere vil søke.  </p>
<p>      (Foto: Catharina Morken)

Aasmund Lie er næringssjef i Orkland kommune. Han håper flere vil søke.   FOTO: CATHARINA MORKEN

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Orkland kommune via hjemmesiden til regjeringsforvaltning.

– Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader i Trøndelag og utbetalinger. Støtteordningen heter: Tiltakspakke tre - Orkland kommune. Det er også lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside, Orkladal næringsforening, samt Næringshagen i Orkdalsregionen, sier Lie.

 

Det er rådmannen, næringssjefen, Ståle Vaag i Orkladal næringsforening og leder av Næringshagen, Berit Arntzen som skal behandle søknadene.

– Vi håper og tror at enda flere vil søke om aktivitetsmidler og at det kan bidra til økt aktivitet i Orkland, sier Lie.

De som søker må imidlertid stille med en del egne midler.

– Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Bedriftene som søker om støtte må enten stille med egenkapital eller egen arbeidskraft for å realisere kriteriene for en søknad, sier Lie.Samarbeid

Reiselivsbransjen er en av bransjene som er hardt rammet av koronapandemien. Derfor inviterte kommunen flere av kommunens reiselivsaktører på et møte.

– Det har lenge vært diskutert blant reiselivsaktørene at bransjen må samle seg og forene alle dem gode kreftene som vi har her i Orkland kommune, sier Lie.

Møtet ble holdt 20. august.

– Hensikten med møte var å få innspill til hvordan bransjen kan markedsføre aktiviteter i hele regionen for å styrke opp om Orkland som destinasjon, sier Lie.

På møte deltok Øyvind Nerås fra Midt Norsk kultur og strikkefestival, Orklareiser ved Hugo Sand, Ingunn Aspli ved Visit Løkken AS, Allsidig Design ved Kajsa Selnes, Agdenes Vekst AS ved Mari Elin Sterten, Orkanger Sentrumsforening ved Marit Mjøen og Marit Størseth, Olav Sigurd Kvaale i Thamspaviljongens venner, samt Merete Landrø i Orkladal Ysteri.

– Aktørene som deltok på møtet var samlet og enig i at det er hensiktsmessig å samle seg rundt reiseliv for å kunne stå sammen og profilere Orkland. Det ble diskutert hvordan dette kan gjøres og man var omforent om at det var hensiktsmessig å danne et reiselivforum. Øyvind Nerås tok initiativ til å innkalle aktørene som ønsket til et nytt møte for videre fremdrift. Det ble også presisert at andre reiselivsaktører som ikke var tilstede også kan delta i forumet, sier Lie.