Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen

Nye tilskuddsordningen for reiselivsbedrifter som har opplevd minimum 30% omsetningsfall i sommer. Det kan søkes støtte til aktiviteter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

OBS! Søknadsfristen er 15/9-2020.

Mer om hvem som kan søke og hva ordningen dekker finner dere på siden det lenkes til:
 https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

Søkerne anbefales å sette seg inn i ordningen før de søker.