Thamskonferansen 2013 ble en suksess

Da er Thamskonferansen 2013 overstått. 60 deltakere satte hverandre stevne i det flotte auditoriet på Orkdal vidaregående skole.
Konferansen bar preg av et sterkt program der fokus på kompetanse og utdanning bidro til kunnskapsdeling og læring for deltakerne.
Programmet var, felles tema til tross, variert og innlederne var hentet fra mange forskjellige miljø

Innlederne var konkrete og pekte direkte på de mange utfordringene vi står overfor.
ONF vil takke alle for flotte bidrag, og ikke minst vil vi takke Christian Thams fagskole, (navneskiftet ble offisielt i går) for godt samarbeid.
Vi vil også takke Orkdal Vgsk. for at de var våre verter både for Thamskonferansen og Yrkesmessa 2013.

Vi skal ikke her trekke frem de enkelte innlegg og foredrag, men vil nevne at ONF ganske straks vil ta tak i den utfordringen og de mulighetene som ligger i utbyggingen av vindkraft i Midt Norge

Stor takk til Karen Espelund (bildet) som ledet konferansen på en glimrende måte