Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen

Strategisk Næringsplan

Les Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen, en publikasjon som omfatter 10 kommuner. Planen er utarbeidet for Orkdalsregionen av Næringsalliansen i Orkdalsregionen (NaO).