Skal du søke finansiering for oppstart- og vekstselskaper?

Har du planlagt å søke offentlige støtteordninger om finansiering til ditt gründerprosjekt? Visste du at støtteordningene for gründere er historisk høye etter at regjeringens krisepakker i forbindelse med korona? Dette betyr at nå er det flere og bedre muligheter for ambisiøse gründere til å skaffe offentlig finansiering for å utvikle sin forretningside eller bygge et innovativt selskap.
 

Derfor tilbyr 6AM og T:lab nå oppstart- og vekstselskaper hjelp for gjøre denne prosessen enda lettere og for å få dem raskere i mål med søknadene. Selskapene vil få eksperthjelp gjennom hele prosessen, fra å identifisere riktig ordninger og til innlevert søknad. De vil sørge for at søknaden oppfyller spesifikasjonene og de formelle kravene, og dermed øke sjansene dine for å få innvilget støtte betraktelig.

Tjenesten tilbys av 6AM og T:lab, og er initiert av Trondheim Kommune og leveres i samarbeid med Tequity Cluster, DIGS og Work-Work. Dette er en del av en felles mobilisering for øke utnyttelsen av de økte rammene i krisepakkene.
Orkland kommune er med i Trondheimsregionen og vi oppfordrer bedrifter til å søke på denne tilskuddsordningen

Hvis du ønsker mer informasjon eller tips om hvilken støtteordning som kan passe for din bedrift, ta kontakt:

https://docs.google.com/forms/d/1keEM00PNCZ3D_m1YY35paDjubl_eLyvSu0nPbXYFLQI/edit