Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv –

Heisann :-)

Kan dette initiativet fra Trøndelag Fylkeskommune være noe for deg og din bedrift?

Trøndelag fylkeskommune utlyser nemlig tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.

Bakgrunn for utlysingen er arbeids- og næringslivets voksende utfordring med å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Fylkeskommunen har satt av 3 millioner kr til formålet. Det kan søkes om inntil 500 000 kr, og det er et krav om egenfinansiering på minst 50 %.

Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeid-/næringsliv skal gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv.

Målet er at de unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

Fylkeskommunen ønsker langsiktige satsinger og inviterer lokale partnerskap til å søke utviklingsmidler til samarbeidsprosjekter i egen kommune eller region.

De ønsker nyskapende prosjekter som gir læring både for en selv og andre.

Det åpnes for prosjekter på alle nivåer i oppvekst-/utdanningssektoren; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.

Fylkeskommunen ønsker dialog med søkere om innhold og gjennomføring av prosjektene.

Der det er hensiktsmessig deltar fylkeskommunen gjerne i referanse- /styringsgruppe.

Søknad sendes Trøndelag fylkeskommune på portalen www.regionalforvaltning.no under støtteordningen «Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/ næringsliv».

Utlysingen ligger på fylkeskommunens hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/varetjenester/naring-og-innovasjon/virkemi...

Frist for å søke er 1. november 2020.

Søkere får svar innen 15. desember 2020.

For mer informasjon så kan dere kontakte:

Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, palra@trondelagfylke.no /99529304.

Anders Lehn, Avdeling for utdanning, andleh@trondelagfylke.no /91340093