Nytt styre i ONF

Da er årsmøtet i ONF 2019 avviklet og flere nye styremedlemmer ble valgt inn
Dagens styre er:
Aasmund Lie            styreleder              gjenvalgt
Erik Dragset             nestleder               gjenvalgt
Johan Olav Wiggen styremedlem          Ikke på valg
Geir Arne Rao          styremedlem         Ikke på valg
Astrid Hoston            styremedlem         Ny
Amalie Lilleberg        styremedlem         Ny
Kjell Berdal               styremedlem          Ny
Olga Lien                  Varamedlem         Ikke på valg
Nina Hiltula               Varamedlem         Ny

Vi hilser alle hjertelig velkommen og lykke til i sine verv