Nytt medlem i ONF

Det er med stor glede vi ønsker Escala velkommen som nytt medlem av ONF.

Escala leverer HR – tjenester, og er et selvstendig forretningsområde i Prima-konsernet - Trøndelags ledende arbeids - og inkluderingsbedrift (etablert 1992).​
Deres tjenester er knyttet opp mot følgende kjerneområder, men de tar gjerne utfordringer relatert også til andre behov:

- prosessledelse innen teamutvikling
- lederutvikling på gruppe eller individuell basis
- sykefraværsoppfølging med ekspertbistand
- karriereveiledning
- integrering i arbeidslivet for personer med sammensatte behov
- kompetanseløft finansiert gjennom statlige midler

Deres 42 ansatte har lang erfaring og høy kompetanse innen en rekke HR-områder, og de leverer tjenester til både private og offentlige virksomheter.

Kontaktpersoner er bedriftsrådgiverne Kjersti Kvernrød tlf. 976 73 699 og Arild Berg tlf. 488 95 655.

Les mer om ESCALA