Nye koronaregler fra Orkland kommune

Heisann

Det har nå kommet en ny lokal koronaforskrift som får noen konsekvenser for flere næringer

Formannskapet vedtok onsdag 30. desember en lokal forskrift som innebærer strengere smittevernregler enn tidligere i Orkland. 

Du kan lese hele den lokale forskriften her:

Bruk av munnbind innendørs

Forskriftens § 8 gjelder påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom. Dette vil ha konsekvenser for mange næringslivsaktører. Vi presiserer derfor følgende:

Påbudet om bruk av munnbind gjelder:

  • Butikker
  • Fellesareal på kjøpesentre
  • På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester.
  • I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.
  • Tros- og livssynslokaler
  • Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.
  • Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.
  • I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg.

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Bruk av munnbind utendørs

Forskriftens § 9 gjelder påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller. Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Regelen trer i kraft fra midnatt – natt til 31. desember 2020 og gjelder foreløpig til og med onsdag 13. januar 2021.

Ståle V.