Næringshagen inviterer

KOMPETANSEFORUM FROKOSTMØTE – ER MEDARBEIDERNE DIN VIKTIGSTE RESSURS?

1. DESEMBER KL. 08:00 - 09:30

Tenker du at medarbeiderne er den aller viktigste ressursen på din arbeidsplass, men at det likevel kan være vanskelig å møte forventningene og behovene til den enkelte?

 

Ønsker du å bli bedre på å håndtere personaloppgaver som medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging og teambygging? Relasjonsledelse handler om å lede på en slik måte at den enkelte får tatt i bruk det beste i seg selv i samhandling med andre. Du lærer ingen magi eller quick-fix, men får en innføring i grunnprinsipper i relasjonsledelse.

 

Teoriene er utviklet av Jan Spurkeland og er basert på de viktigste grunnprinsippene i norsk arbeidsliv; likeverd, inkludering og medbestemmelse.

 

FOREDRAGSHOLDER

MARTHA TORVIK

Faglig ansvarlig for frokostmøtet er Martha Torvik. Martha har utdannelse i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer og Norges Handelshøyskole i Bergen. Gjennom mange års erfaring som leder, blant annet i Trondheim Kommune og Høgskolen i Sør – Trøndelag har Martha god kjennskap til utfordringene i en lederhverdag.

 

PROGRAM

08.00 – 08.30 Enkel frokost og orientering fra Næringshagen

08.30 – 09.30 Foredrag fra Martha Torvik

 

MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL

Silje.Lian@orkdalsregionen.com