Midler til bedriftsintern opplæring

OBS OBS!!!  ... Er dette noe for dere? Det er mere midler igjen til opplæringstiltak i både små og store bedrifter i Trøndelag.

Fylkeskommunen ønsker å minne om at det fortatt er midler igjen på ordningen «Bedriftsintern opplæring» - BIO Trøndelag for store og små bedrifter i Trøndelag.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2020 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Så langt har over 100 bedrifter fått innvilget støtte siden april i år og det er fortsatt muligheter for flere.

Oversikt over bedrifter med innvilga støtte til kompetansetiltak ligger på www.trfk.no/bio.

Fylkeskommunen har løpende behandling av søknader, men for mellomstore og store bedrifter ønsker de at det søkes i regionalforvaltning.no innen 1. oktober 2020.

For mer informasjon om ordningen og gode eksempler fra bedrifter som har brukt BIO Trøndelag aktivt i 2020: www.trfk.no/bio