Med ønske om en fin førjulstid og en oppladende julehøytid

Heisann

ONF ønsker å takke deg for samarbeidet 2020, og benytter herved anledningen til å ønske deg en riktig god jul og godt nyttår.

Vi krysser fingrene for at året 2021 etterhvert kommer inn i normalvarianten, og at vi alle som en kan gjennoppta en form for normalisering av hverdagen igjen.

Fra vår side lengter vi etter å arrangere de gode møteplassene for dere igjen, og ikke minst fasilitere dere på best mulig måte. 

Vårt formål er jo å fremme interessene til dere medlemsbedrifter overfor f.eks myndigheter og samfunn.

Ingen næringssaker skal være for små og ingen for store, og vi skal være her for å sette aktuelle utfordringer på dagsorden.

Jeg må si det er utrolig gledelig at vi har så stor næringsvekst i regionen,og her skal vi i ONF være en naturlig samarbeidspartner for det lokale og regionale næringsliv.

Vi er idag ca. 230 medlemsbedrifter, men vi har plass til mange flere.

Vi håper at vi sammen kan være gode ambasadører og fremsnakke hverandre på en slik måte at vi kan tiltrekke oss nye medlemmer, og dermed styrke vår stemme ute i det offentlige og private næringsrom.

Vi skal iallefall, gjennom engasjement og høyt aktivitetsnivå, vise frem næringsregionen som en av de viktigste i Midt Norge.

Vi ønsker et tett samarbeid med dere medlemsbedrifter, kommunene rundt oss, våre videregående skoler, andre næringsforeninger i Trøndelag/Nordmøre og alle andre som kan bidra til å skape så gode rammevilkår for næringsutvikling som mulig i vår del av Trøndelag..

Regionen har rike industri og næringstradisjoner, og dette er et sterkt fortrinn når vi skal tenke utvikling og fremtid.

Vi kan ikke "hvile på gamle laurbær", men være offensiv og fremtidsrettet. Det er viktig for oss å favne hele næringslivet, ingen bedrifter er for små, og ingen er for store til å passe inn hos oss.

Målet må være å representere alle typer bransjer, og ikke minst naturbruksnæringer som jord- og skogbruk og foredling av naturprodukter.

Vi har fortsatt mye å gå på, og gjennom et godt omdømme, stort engasjement, være en tydelig representant for dere, være innovativ og fremtidsrettet, så skal vi greie å sette saker på dagsorden og jobbe til det beste for dere medlemmer og partnere.

Nok en gang så ønsker vi dere en riktig god førjulstid og julehøytid når den tid kommer. :-)

P:S:       - 4.Februar så arrangerer vi yrkesmesse. Jeg håper dere blir med som utstillere, og dermed er med på å vise frem alt det yrkesmangfoldet som våre ungdommer kan velge i. 2021 kommer til å bli viktigere enn noen gang.
                I den forbindelse tenker vi innovativt og nytt. Vi har nemlig laget en egen hjemmeside for yrkesmessa vårres.. :-) Gå inn på: Yrkesmessa-orkland.no og meld dere på. Der finner dere all informasjon om neste års yrkesmesse :-)

 

Julehilsen

Ståle og Toril