Kommende webinarer

«I samarbeid med Arntzen de Besche Advokatfirma inviterer 
Orkladal Næringsforening til fire webinarer med dagsaktuelle temaer.

Webinarene vil bli avholdt 2. juni, 4. juni, 10. juni og 11. juni fra klokken 09:00-10:00. 
Det er ikke deltakeravgift på webinarene.

Les mer om de enkelte temaene og meld dere på ved å benytte linkene nedenfor:

Rekonstruksjon - hvordan redde ellers levedyktige bedrifter fra Coronapandemien?

2. juni kl 09:00-10:00

https://www.adeb.no/seminar/seminar/rekonstruksjon---hvordan-redde-ellers-levedyktige-bedrifter-fra-coronapandemien/

 

Kontraktsinngåelse og prising av koronarisiko

4. juni kl 09:00-10:00

https://www.adeb.no/seminar/seminar/kontraktsinngaelse-og-prising-av-koronarisiko/

 

Praktisk håndtering av omorganiserings- og nedbemanningsprosesser
10. juni kl 09:00-10:00

https://www.adeb.no/seminar/seminar/praktisk-handtering-av-omorganiserings--og-nedbemanningsprosesser/

 

Sviktende økonomi i næringsleieforhold

11. juni kl 09:00-10:00

https://www.adeb.no/seminar/seminar/sviktende-okonomi-i-naringsleieforhold/

 

Vel møtt!»

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards

 

ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS