God stemning under årets sommermøte

Det ble et vellykket arrangement i flotte omgivelser ved Damphuset, Orkanger. Det var knyttet en viss spenning til om hvor mange medlemmer som kom, og hvilke koronarestriksjoner som skulle gjelde under årets sommermøte. Det viste seg å være en ubegrunnet frykt. Det var fullt hus og gjennomføringen ble velykket. Medlemmene fikk med seg et mangslunget program og kulturinnslag av meget høy kvalitet.

Kommunedirektøren i Orkland, Ingvill kvernmo, orienterte om prosessen rundt sammenslåingen av de tidligere kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord. Det var interessant å høre om de ulike prosessene som ble kjørt for å få samlet de ulike kulturene som fantes rundt om i kommunene, og hvordan kommunen har tenkt når det gjelder å bygge en felles visjon og felles verdier som skal gjelde i den nye Orkland kommune. I tillegg tok hun for seg de ulike erfaringene som kommunen hadde gjort seg under koronapandemien og de restriksjonene man har måttet innføre. Også dette var meget interessant og det var en engasjerende kommunedirektør som sto på podiet. Kvernmo hadde også med seg næringssjef Aasmund Lie som informerte forsamlingen om satsningen på Newtonrom og næring i Orkland. Det er ingen tvil om at man ønsker å sitte fremme på stolen og være næringskommune nr. 1 i Trøndelag.

Fra advokatfirmaet og partner Artntzen De Besche møtte senioradvokatene Maria B. Tanemsmo og Kristin Wist. De orienterte om styreansvar og at det å sitte i et styre er ofte både interessant og morsomt. Mange har imidlertid ikke reflektert rundt det ansvaret som ligger i å være styremedlem, og mange er heller ikke kjent med at man faktisk kan bli personlig ansvarlig for handlinger man har foretatt/ikke foretatt som styremedlem. Kunnskap om hva styreansvar er, og hvordan man kan unngå det er noe ethvert styremedlem bør ha. I tillegg kommer det faktum at styreansvarsreglene i aksjeloven også gjelder for aksjonærer og daglig leder. Det ble en meget nyttig leksjon for forsamlingen.

Daglig leder av ONF, Ståle Vaag, kom med en statusoppdatering av foreningens arbeid så langt i år, og kunne informere om at årets Thamskonferanse er planlagt lagt til den 22. oktober. Her avslørte han også hvem som skulle være årets foredragsholdere. Det er bare å glede seg og ONF minner om at påmeldingen allerede har startet. Dere finner det på hjemmesiden.

Som en liten påskjønnelse til bidragsyterne hadde ONF med en sjekk som det allerede var lagt føringer for. pengene skulle gis videre til Skattkammeret på Orkanger. Næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon, Kari Lian, ble en meget overrasket mottaker av disse pengene. 

Som kulturelt innslag hadde vi fått tak i årets store Idoldeltaker fra Skaun, Bendik Solberg. Bendik kom til semifinalen under årets Idol, og underholdt forsamlingen med sang av meget høy kvalitet.

Vi takker også Iren Olsen Poort og Damphuset for godt vertskap. Maten var fantastisk og lokalitetene var pent pyntet til sommerfest. Dette gjorde at medlemmene kom i sommerstemning og at arrangementet ble så bra som det ble.