G.K. Røe AS etablerer avdeling på Orkanger

Vi har gleden av å ønske G.K.Røe AS velkommen som nytt medlem i ONF.
Daglig leder Bjørn Gunnar Søpstad ser på vår region som veldig spennende for sin bedrift, og Orkangeravdelingen vil i første omgang betjenes av Jan Ivar Snøsen.
Bedriften har ambisjoner om vekst og flere ansatte etter hvert.
G.K.Røe AS driver med salg, prosjektering og montering av melkeutstyr, alt av innendørsmekanisering til storfe, brannvarsling, slukkeutstyr m.m.
de selger også totalpakker av prosjekter innen storfehold - Fjøs- Total
Bedriften tilbyr også, montering og service av alle sine produkter, service/årskontroller på brannvarslingsanlegg og slukkeutstyr, slukkekurs, prosjektering/tegning av husdyrbygg.
Vi hilser velkommen, og håper og tror medlemskapet i ONF blir til nytte og glede