Flotte arbeidssøkere - trenger du noen?

Vi registrerer med glede at Orkladal Næringsforening får mange forskjellige henvendelser fra det samfunnet vi er en del av. Det betyr at vår organisasjon er lagt merke til, og at vi tillegges betydning for mange.

Akkurat nå har vi kommet i kontakt med 3 svært interessante mennesker som har kommet til Norge fra «den store verden»

Disse er:

Vladimir Matic,-              42 år gammel fra Serbia

Liudmyla Kiarkhi-Sepp- 37 år gammel fra Ukraina

Sefat Sidiqi-                     34 år gammel fra Afganistan

Gjennom samtaler med disse tre har jeg møtt reflekterte, høflige og svært hyggelige mennesker

Som med mange innvandrere har de med seg kompetanse og utdanning fra sine hjemland, men sliter med å finne fast jobb i Norge. Alle har de drømmer og ønsker om den perfekte jobben, men de er samtidig åpen og interessert i det som måtte by seg av jobbtilbud
Vi vet at mange medlemmer i vår forening er ute etter god og kompetent arbeidskraft. Vår tanke er da at det kan være en vinn/vinn situasjon.

Hvem er disse menneskene??

 

Vladimir Matic er utdannet ingeniør innenfor skogfag, natur og miljø. Han har arbeidet som byggeleder og innenfor brannteknikkområdet. Steds- og arealplanlegging har vært sentral i hans utdanning og virke. Han har også arbeidet med sikkerhet knyttet til større arrangement mm.
Vladimir beskriver seg selv som en kreativ, positiv og dyktig person. Han er løsningsorientert, ansvarlig og beskriver seg selv som en god lagspiller. Han ønsker å flytte til Orkland og stifte bo og gjerne ha jobb i nærheten
Vladimir behersker norsk og engelsk, samt at han har datakunnskap i AutoCAD og Microsoftprogrammene.

På fritid er han interessert i fjellklatring/klatring, sjakk, frivillig arbeid i brannvesenet, arbeid med bevaring av skog, natur og miljø, lokalhistorie og skikker

Vår vurdering:

Vladimir fremstår som en reflektert og godt skolert person, som generelt har mye å tilby en potensiell arbeidsgiver. Vi har ikke sjekket referanser, vår oppfatning er basert på vår samtale med ham
Tror han kan være en attraktiv arbeidstaker for relevant arbeidsgiver

 

Liudmyla Kiarkhi-Sepp (Myla til hverdags) er en dame fra Donetsk i Ukraina. Hun er vokst opp i et industrielt miljø der de fleste jobbet innenfor utvinning av kull. Etter hvert fikk hun interesse for andre arbeidsområder og tok utdanning, bl.a. ved Donetsk nasjonalt tekniske universitet.
Herfra har hun en godkjent i Norge bachelor + 1 år mastergrad(240 poeng) i personalledelse og arbeidsøkonomi
Etter at hun kom til Norge har hun hatt diverse jobber og tatt kurs/undervisning i forskjellige fag.
Hun har jobbet på storkjøkken (St.Olav), i Røde Kors og i Arendal kommune
Myla har tatt regnskapskurs med lønn i Mamut Folkeuniversitet i Arendal. Hun har datakunnskap i Office, Mamut og Adobe Acrobat

På fritid er hun interessert i Røde Kors, glass-og kunstmaling, arkitektur og landskapsdesign, matlaging og reiser

Hun snakker norsk,russisk og ukrainsk

Vår vurdering:

Her har vi med en meget strukturert og tydelig ansvarsfull person å gjøre. Hun har som prioritet og få seg en kontorjobb som krever god organisering og ryddighet. Myla mener hun har et godt visuelt minne, og at hun lærer nye ting raskt. Hun er løsningsorientert og søker alltid løsninger. Vi tror at hun vil bli en effektiv og samvittighetsfull medarbeider for sin arbeidsgiver

 

Sefat Sidiqi  er en kar fra Afganistan på 34 år. Han bor på Gjølme i Orkdal.

Sefat er utdannet i sivilingeniørstudiet bygg ved Aria universitet i Afganistan. Han har hatt mange jobber som bl.a. tolk for den britiske, svenske og den norske hæren, samt for den Afganske grensekontrollen

I Norge har han vært lærerassistent ved Grøtte skole og har i dag et tilkallingsengasjement hos BackUp byggfirma i Trondheim

Sefat har erfaring som håndverker, ikke minst som tømrer, og han sier det vil være et ønske å delta i husbygging
Han er effektiv, pålitelig, sosial og fleksibel, og har erfaring med lederarbeid og diverse teamjobber

Sefat snakker godt norsk, er god i engelsk, Dari og Pashto er hans morsmål

Vår vurdering:

Her har vi med nok en potensielt svært interessant mulig medarbeider å gjøre. Sefat var en svært hyggelig mann å snakke med, og det var lett å kommunisere med ham. Hele samtalen bar preg av tillit, men samtidig ikke noe påtrengende. Svært positiv

 

Det er ikke Orkladal Næringsforenings mandat å arbeide som «jobbkontor», men vi har vurdert atdette kan være en viktig vinn/vinn situasjon, samtidig som at vi ønsker å bidra positivt i vårt lokalsamfunn.

Vi formidler gjerne kontakt