Fagråd i ONF

For å styrke samarbeidet innen de enkelte bransjene er det intensjonen å etablere fagråd.