Fagråd bilfag

Fagråd bilfag er etablert.

(mer info er under utarbeidelse)