Dialogkonferanse

Det er en dialogkonferanse mellom offentlige byggherrer og leverandører i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag,
9. mars fra 09:00-11:30.

 

På dialogkonferansen vil de sette søkelys på følgende utfordring:

  • Hvordan kan vi gjennomføre gode byggeprosjekter i distriktene, og hvordan kan prosjektene bidra til lokal næringsutvikling?

 

Målgruppene for dialogkonferansen er offentlige byggherrer, som kommuner, og leverandørmarkedet. Dette kan dreie seg om leverandører innen for eksempel bygg, elektro, VVS, byggematerialer, maskin og entreprenører.

 

Foreløpig program:

  • Erfaringer med ulike modeller fra kommuner og leverandører.
  • Presentasjoner fra kommuner om kommende anskaffelser.
  • Gruppearbeid med spørsmål knyttet til problemstillingen.

 

Mer informasjon om program og påmelding

 

 

Konferansen setter søkelys på hvordan man kan gjennomføre gode byggeprosjekter i kommunene og hvordan prosjektene kan bidra til lokal næringsutvikling.