BIO Trøndelag 2020

Nærmere om ordningen:

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan trønderske bedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

 

Fylkesutvalget behandlet tirsdag 05.05.20 sak om ekstraordinære midler til kompetanseområdet i Trøndelag. Det er nå utarbeidet og godkjent reviderte retningslinjer til BIO Trøndelag 2020.

Eksisterende ordning BIO Trøndelag for småbedrifter og enkeltpersonsforetak videreføres som BIO1 Trøndelag.

For mellomstore bedrifter lanseres BIO2 Trøndelag og for store bedrifter Kompetansetiltak for større bedrifter. Mer utfyllende info om søknadsfrister mm finner dere på www.trfk.no/bio

 

BIO1 Trøndelag og BIO2 Trøndelag er søkbar FOR BEDRIFTER via www.regionalforvaltning.no  I tillegg ønsker vi gjerne å gå i dialog med større bedrifter som er interessert i Kompetansetiltak. Det gjøres ved å ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune.

LES MER