ÅRSMØTE i ONF 18.03.2021

Primærfaner

Mandag, 1 februar, 2021 - 18:00

Digitalt årsmøte i Orkladal Næringsforening.

Dato:     18.Mars

Tid:        18.00

Sted:      Teams

 

Sakliste:

- Valg av møteleder
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- Styrets beretning
- Årsregnskap
- Budsjett m/fastsettelse av kontingent
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av styreleder
- Valg av styremedlemmer og varamedlem
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite med 3 representanter
- Innkomne forslag.

Vel møtt!

Årsregnskap (kommer)

Årsmelding

Budsjett 2021 (kommer)