Årets første nye medlem i ONF

Thamsriket og Smaker fra Orkland er årets første nyinnmelding i ONF

Smaker fra Orkland er et samarbeid mellom flere produsenter av lokal kvalitetsmat.
Eli Rostad Solhus peker på at det allerede er et godt samarbeid med næringsforeningen,
og legger ikke skjul på at det er viktig for dem å delta i dette lokale og regionale nettverket
I næringsforeningen tror vi på et godt og for begge parter nyttig samarbeid
Vi ønsker hjertelig velkommen